Bilene kan benyttes av ansatte i UiO. Registrerte brukere kan bestille bil for å dekke arbeidsrelaterte transportbehov.

           
           
 

Fordeler med elbildeling

App Store / Google Play
app-download